Kлиенти

Рекламата е динамичен бизнес и нещата се променят постоянно.
Ето голяма част от клиентите, за които сме работили, работим в момента и/или ще продължим да работим и в бъдеще.